Vítejte na webové prezentaci firmy MONZAS, spol. s r.o.

Na této stránce najdete informace o historii, aktivitách firmy.

Naleznete zde reference ve formě výčtu vybraných akcí, na kterých společnost spolupracovala. Dále se můžete dozvědět o zaměření firmy a samozřejmě o kontaktech na nás. Připravena je přehledná mapa pro snadné nalezení sídla i střediska společnosti. Rovněž můžete nahlédnout do multimediální galerie. Přejeme Vám mnoho úspěchů při hledání požadovaných informací a těšíme se na další spolupráci
Více informací

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MONZAS, spol. s r.o.

IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734
bank. spojení: ČSOB Ústí nad Labem
č.ú.: 215074103/0300
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem
zápis v OR u KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1713

Napište nám

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Společnost MONZAS, spol. s r.o. má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující management kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, environmentální management v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.
Certifikace

Společnost

PROFIL SPOLEČNOSTI

MONZAS, spol. s r.o. je stabilní a dynamicky se rozvíjející společností s tradicí na českém trhu od roku 1992. Zabýváme se především stavební a montážní činností specializovanou na výstavbu, modernizace a rekonstrukce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení jak v provozu Správy železniční dopravní cesty tak průmyslových vleček. S cílem dosažení spolehlivosti zajišťujeme také odborné opravy, kvalifikovanou údržbu a servis těchto zařízení.
Číst dále

Prohlídky

Prováděné specializovanými odborníky

pověření společnosti k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických (UTZ-E) dle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. (Drážní zákon), vydané MD
– odborem drah, železniční a kombinované dopravy

Číst dále

Reference

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Polepy

Objednatel: SŽDC, s.o. Technický popis: Montáž venkovních zařízení ZZ a přidružených prvků technologie, dodávka a montáž technologie PN, návěstidel a přestavníků, úprava reléového domku, úprava vnitřní technologie, úprava elektroinstalace, dokumentace Finanční objem: 23 498 632,- Kč Termín realizace: 11/2013 – 05/2014

Číst dále

Kontakt

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62
400 01 Ústí nad Labem

Certifikace uživatel cenové soustavy
ÚRS cenové úrovně 2014/l