MONZAS, spol. s r.o.

je stabilní a dynamicky se rozvíjející společností s tradicí na českém trhu od roku 1992.

Zabýváme se především stavební a montážní činností specializovanou na výstavbu, modernizace a rekonstrukce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení jak v provozu Správy železniční dopravní cesty tak průmyslových vleček. S cílem dosažení spolehlivosti zajišťujeme také odborné opravy, kvalifikovanou údržbu a servis těchto zařízení.
Základní informace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MONZAS, spol. s r.o.

IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734
bank. spojení: ČSOB Ústí nad Labem
č.ú.: 215074103/0300
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem
zápis v OR u KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1713

Napište nám

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Společnost MONZAS, spol. s r.o. má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující management kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, environmentální management v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.
Certifikace

Společnost

PROFIL SPOLEČNOSTI

MONZAS, spol. s r.o. je stabilní a dynamicky se rozvíjející společností s tradicí na českém trhu od roku 1992. Zabýváme se především stavební a montážní činností specializovanou na výstavbu, modernizace a rekonstrukce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení jak v provozu Správy železniční dopravní cesty tak průmyslových vleček. S cílem dosažení spolehlivosti zajišťujeme také odborné opravy.
Více

Prohlídky

Prováděné specializovanými odborníky

pověření společnosti k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických (UTZ-E) dle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. (Drážní zákon), vydané MD
– odborem drah, železniční a kombinované dopravy
 
 
Více

Reference

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Polepy

Objednatel: SŽDC, s.o. Technický popis: Montáž venkovních zařízení ZZ a přidružených prvků technologie, dodávka a montáž technologie PN, návěstidel a přestavníků, úprava reléového domku, úprava vnitřní technologie, úprava elektroinstalace.
 
 
Více

Kontakt

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62
400 01 Ústí nad Labem

 

 

Certifikace uživatel cenové soustavy
ÚRS cenové úrovně 2014/l