Střediska

Divize sdělovací a zabezpečovací techniky

ČINNOST A AKTIVITY FIRMY MONZAS, SPOL. S R.O. JSOU ZAMĚŘENY PŘEDEVŠÍM NA: Výstavbu, modernizace a rekonstrukce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení ve správě SŽDC, s.o., a průmyslových vleček – jedná se především o:  1.… Více informací

Divize trakce a silnoproudu

Vlastní mechanizace a kvalifikovaní zaměstnanci vytvářejí předpoklady pro poskytování odborných služeb, expertních znalostí i podpory. Rozsah činností, v nichž jsme schopni zastat rozsáhlé zakázky vlastními silami stále… Více informací

TECHNICKÉ PROHLÍDKY, ZKOUŠKY A REVIZE

Prováděné specializovanými odborníky na základě následujících osvědčení: - pověření společnosti k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických (UTZ-E) dle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č… Více informací

Projekce

Naše společnost disponuje kvalifikovanými odborníky, kteří zajišťují konzultační, inženýrskou a projektovou činnost v komplexní šíři. Divize projekce provádí zpracování projektové dokumentace ve všech stupních projektové přípravy… Více informací

Autodoprava

Disponujeme vlastním střediskem autodopravy a stavební mechanizace. Autopark je přizpůsoben zajišťování dopravních a mechanizačních potřeb jednotlivých středisek. Tyto požadavky jsou plněny v první řadě vlastním rozsáhlým… Více informací

Provoz údržby

Nedílnou součástí ve výčtu činností firmy je i provoz údržby, který zajišťuje systematickou a kvalifikovanou údržbu a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení průmyslových vleček ČEZ, a.s. - elektrárny Prunéřov,  Mělník (… Více informací